KONTAKT

“ER-SERWIS” sp.z o.o

ul. Jana Matejki 2b/8
66-600 Krosno Odrzańskie
skr. poczt. 15

Oddział Krosno Odrzańskie

tel. +48 68 391 52 83

Oddział Rybnik

tel. +48 32 739 11 61

email: biuro@erserwis.com