BADANIE MATERIAŁÓW

W wielu obiektach przemysłowych niezbędna jest kontrola grubości elementów stalowych. Dzięki technologii ultradźwiękowej i metodzie alpinistycznej możliwe stało się dokładne zbadanie wszelkich zbiorników, zasobników, silosów, kominów, rur i innych obiektów z powłoką metalową. Badanie przeprowadzane jest pod kątem ewentualnych wad i uszkodzeń, dzięki czemu możliwe staje się efektywne opracowanie i wykonanie renowacji lub konserwacji obiektów. Najnowsza technologia wykorzystywana do badań umożliwia przeprowadzenie go podczas procesu produkcyjnego, co pozwala znacznie zaoszczędzić czas i koszty poprzez wyeliminowanie ryzyka zastoju. Badanie wykonywane przy użyciu ultradźwięków pozwala nie tylko na analizę makrostrukturalną, lecz także mikrostrukturalną, dzięki czemu analiza elementów metalowych staje się bardziej efektywna i miarodajna. Polega ono na odbiciu wiązki akustycznej od zniekształceń materiałów takich, jak pęknięcia, pęcherzyki, rysy, wtrącenia. Urządzenia stosowane w tych badaniach są w stanie wykazać wszystkie zmiany, które są efektem naprężeń oraz działania temperatury. Można także dzięki nim określić grubość materiału oraz jakość strukturalną metalu, co jest działaniem niezbędnym przy wystawieniu atestu dla danego materiału.

Aluguel de impressoras é uma ótima maneira de economizar dinheiro em sua empresa. Contratar fotocopiadoras de curto prazo aluguel de impressoras Não faz sentido comprar dispositivos de impressão aluguel de impressoras é muito mais barato optar por um serviço de aluguel de impressoras

Kolejną zaletą badań ultradźwiękowych – oprócz wysokiego stopnia miarodajności – jest brak ryzyka uszkodzenia materiałów (metoda włączona została do grupy tzw. „metod nieniszczących”).