CZYSZCZENIE KOTŁÓW

Ciągłe użytkowanie kotłów np. ciepłowniczych powoduje zbieranie się kamienia kotłowego oraz korozji, co może spowodować skrócenie żywotności produktu. Rodzaj zanieczyszczeń uzależniony jest od materiału grzewczego, jednak do najczęstszych produktów ubocznych należy korozja oraz kamień kotłowy. Aby je wyeliminować a tym samym zwiększyć żywotność i efektywność kotła można zastosować dwa rodzaje czyszczenia: mechaniczne lub chemiczne. Należy jednak pamiętać, że o ile pierwsza metoda może być stosowana przez samego właściciela urządzenia, o tyle druga powinna zostać powierzona firmie wyspecjalizowanej w tego typu działaniach. Powodem jest nie tylko skomplikowany proces czyszczenia, lecz także potencjalne ryzyko związane z użyciem substancji chemicznych, takich jak kwas solny. To właśnie przy jego użyciu tworzy się specjalną kąpiel, która stopniowo oczyszcza ściany kotła. Roztwór kwasu dostosowuje się do specyfiki konkretnego zanieczyszczenia, co wiąże się z kilku- lub kilkunastokrotnym powtarzaniem procesu. Dzięki temu zyskuje się pewność, iż ściany kotła zostaną w pełni oczyszczone ze wszystkich szkodliwych substancji. Dlatego też pierwszym krokiem przed przystąpieniem do czyszczenia chemicznego powinna być laboratoryjna analiza substancji osadzających się na ścianach kotła. Umożliwi to dobranie odpowiedniego reagentu. Z racji stosowania w kąpieli kwasu solnego, reagenty wzbogacane są także o substancje, które zapobiegną przeżeraniu obudowy kotła. Należy zaznaczyć, iż każdorazowe zastosowanie kąpieli poprzedzane jest płukaniem wodą. Także po zakończonym procesie kocioł opłukiwany jest wodą oraz odpowiednimi środkami ostatecznie neutralizującymi stosowane uprzednio reagenty. Warto dodać, iż czyszczenie chemiczne zaleca się wykonywać przynajmniej raz na trzy lata w zależności od częstotliwości eksploatacji kotła, materiału grzewczego, które jest w nim wykorzystywane, a także regularności zabiegów mechanicznych, które powinno się stosować co najmniej dwa razy w miesiącu.

Jak już zostało wspomniane, czyszczenie mechaniczne może być stosowane przez samego właściciela kotła, należy jednak dodać, iż powinno ono przebiegać według ściśle określonych zasad. Przede wszystkim należy wciąć pod uwagę, iż każdy z elementów kotła narażony jest na zanieczyszczenia w innym stopniu niż pozostałe. I tak najbardziej podatna na powstawanie osadu jest komora paliwowa, w której w bardzo krótkim czasie dochodzi do zbierania się zanieczyszczeń. Podobnie w przypadku kanałów spalinowych, które należy czyścić przynajmniej raz na 3-4 tygodnie. Takie działania z pewnością pozytywnie wpłyną na wydajność kotła a także znacznie zwiększą jego żywotność. Przystępując do czyszczenia kotła należy także pamiętać o szczególnym zachowaniu ostrożności, bowiem jego niektóre elementy zachowują wysoką temperaturę jeszcze na długo po zakończeniu procesu grzewczego. Po ich ochłodzeniu należy czyścić kocioł wodą, której temperatura będzie nieco wyższa niż 80°C.

Peças de reposição e tintas locação de impressoras Além de visitas periódicas de técnicos especializados locação de impressoras em contato conosco através dos números: locação de impressoras Suporte de serviço completo de impressoras locadas locação de impressoras Fornecimento de insumos, de cartuchos e suprimentos locação de impressoras, Não é necessário perder o foco, força e energia para restaurar a funcionalidade da impressora ou Multifuncional locação de impressoras