CZYSZCZENIE WYBUCHOWE

Wykorzystując materiały wybuchowe oferujemy unikalną na polskim rynku technologię, która pozwala szybciej niż dotychczasowo wykonywać usługę, dzięki czemu skróceniu ulegają przestoje w Państwa firmie, niezbędne do przygotowania obiektów.

Metoda czyszczenia wybuchowego stosowana jest najczęściej w przypadku powstania żużlu w wyniku spalania, który prowadzi z kolei do zalegania osadów. Metody mechaniczne i chemiczne, choć niewątpliwie skuteczne, winno się stosować w celach prewencyjnych i konserwacyjnych. Głównym ich mankamentem są jednak przestoje, wynikające z konieczności odczekania, aż wypalą się reszki paliwa a sam kocioł ostygnie. W sytuacji, gdy zabiegi oczyszczające trzeba wykonać od razu, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie materiałów wybuchowych. Ich główną zaletą jest możliwość wykorzystania podczas pracy kotła nawet w temperaturze 1.200°C. Umiejętnie przeprowadzane miniwybuchy rozkruszają żużlowy osad, nie uszkadzając jednakże ścian kotła. Co istotne, rozkruszone fragmenty mogą zostać dalej przetworzone w procesie spalania, zwiększając w ten sposób efektywność pracy. Metodę czyszczenia wybuchowego można stosować wobec szerokiej gamy zanieczyszczeń przemysłowych. Oprócz wymienionych już brył żużlu, do najczęściej występujących zanieczyszczeń należą m.in. osady pyłu, zrosty i nawarstwiający się popiół. Użycie materiałów wybuchowych gwarantuje się tylko skuteczne ich usunięcie, ale także gwarancję braku zastojów, zwiększenie żywotności instalacji, minimalny wpływ termiczny na urządzenia, a także bezpieczeństwo personelu. Dzięki systematycznemu unowocześnianiu wykorzystywanych materiałów, czyszczenie metodą wybuchową daje gwarancję w pełni efektywnego i bezpiecznego sposobu zwiększania żywotności instalacji przemysłowych.